چرخه عشق

 (چرخه های عشق ورزی)

آرشیو هفته ۱۳۵:در حال دریافت انرژی های فوق العاده قدرتمند بین خسوف و کسوف آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ هستیم. چگونه می توانیم از این انرژی نهایت استفاده را ببریم؟ چگونه می توانیم آرامش داشته باشیم؟

 

آرشیو هفته ۱۳۴: طولانی ترین ماه گرفتگی قرن را چگونه سپری کنیم؟ این انرژی تا چه مدت باقی می ماند و پیام این ماه گرفتگی چیست؟

آرشیو هفته ۱۳۲: پر انرژی ترین و پر قدرتمندترین انرژی هفته سال را با حضور ماه در عقرب و حلول ماه نو در عقرب آغاز میکنیم که شاید نظیر آن را تاکنون نداشته ایم. چگونه میتوانیم از این انرژی نهایت استفاده را ببریم؟ چگونه می توانیم با کمک این انرژی صعود خود را تضمین کنیم؟ چگونه می توانیم هویت جدیدی از خود در جهان هستی خلق کنیم؟

آرشیو هفته ۱۳۱: چگونه می توانیم از انرژی پیوند مشتری و ونوس بهره مند گردیم و خیر و برکت به اطرافیان برسانیم؟ این روزها سیارات حرکت مستقیم و پیش رونده دارند و کارها سریع تر پیش می رود.

آرشیو هفته ۱۳۰: چگونه از انرژی ماه کامل در نشان قوچ برای پیش برد اهدافمان نهایت بهره را ببریم؟ سیارات حرکت مستقیم و پیش رونده دارند کارها سریع تر پیش می رود.

آرشیو هفته ۱۲۹: تثلیث خورشید و مشتری چیست وچگونه می توانیم از این انرژی بی نظیر و پر برکت در هفته آینده و چرخه عشق ورزی نهایت استفاده راببریم؟ 

آرشیو هفته ۱۲۸: چگونه می توانیم از انرژی ماه نو در نشان ترازو در ۱۴ مهر و حضور ماه در نشان عقرب ( قمر در عقرب ) ۱۵ مهر بیشترین بهره را در هفته پیش رو ببریم و در چرخه عشق ورزی بر خشم خود غلبه کنیم. چهار پیام قبلی را هم که در ارتباط با این موضوع هست را حتما گوش کنید.