کارگاه آموزشی مربیان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جام باشگاه های کتاب خوانی مورخه ۲۶ و ۲۷ مرداد ۹۸

کارگاه آموزشی مربیان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جام باشگاه های کتاب خوانی  مورخه ۲۶ و ۲۷ مرداد ۹۸

این کارگاه طی 16 ساعت با حضور اساتید کارشناشان و نویسندگان و مدیران در استان تهران برگزار گردید.