آغاز چرخه جدید ونوس

ونوس، ناهید یا زهره سیاره زیبایی ها، عشق ، دوستی و صمیمیت چرخه حرکت خود را بار دیگر کامل کرد و از تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ برابر با ۲۱ درجه اسد طبق محاسبات تروپیکال و ۲۷ درجه برج سرطان طبق محاسبات سایدریال حرکت جدید خود را آغاز میکند. این آغاز بسیار خجسته و مبارک است و انرژی های ایجاد شده کمک می کند تا از گذشته ها رها شویم و به آینده ای پر نور و سرشار از عشق بپیوندیم.

از ۲۳ مرداد ساعت ۱۰:۳۶:۱۴ ثانیه زمان دور جدید حرکت ونوس شروع می شود و ونوس و خورشید در ۲۱ درجه و ۱۱ دقیقه برج اسد به مقارنه می رسند.

ماه و ناهید در آسمان شب

۲۱ درجه برج اسد از درجات خجسته و پر انرژی است که نشان قدرت حمایت و حفاظت است. این تاریخ سعد، طبق محاسبات فنگ شویی نیز مثبت تلقی می شود و پر انرژی است.

با آرزوی آغازی پر انرژی و سرشار از عشق و نور برایتان .

استاد اعظم ابراهیمی