انرژی ماه نو بر آورده شدن آرزوها

انرژی ماه نو ، بر آورده شدن آرزوها

حلول ماه نو ۲۷ شهریور ساعت در سه و سی و پنج دفیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه در بیست و پنج درجه نشان سنبله است که انرژی بالایی دارد. خوشه یا سنبله نماد درو کردن، خوشه برچیدن و جدا کردن دانه های نرسیده و خام از دانه های رسیده است. نشان تفکیک و جدا سازی خوب و بد از یکدیگر است. نشان کار و فعالیت، نشان سرو سامان دادن و به نتیجه رسیدن است.

این دو هفته بهترین زمان برای مسیولیت پذیری و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مهم زندگی است. دو هفته زمان دارید تا آنچه را که برای آینده می پسندید را برنامه ریزی کنید. راه های مختلف را بررسی کنید و راه حل مناسب را انتخاب کنید.برای رسیدن به اهداف آینده قدم بردارید حتی قدمی کوچک که نشانی از آن راه و هدف و ایده باشد.

برای مشکلات و نقطه ضعف های زندگی راه حل بیابید. آنچه را که شما طی این دو هفته انجام می دهید نقشه راه زندگی شما در آینده خواهد بود.
این دو هفته فرصت خوبی است برای عملی کردن و به اتمام رساندن پروژه هایی که نیمه کاره مانده اند. لیستی از کارهای نیمه تمام خود را تهیه کنید و با برنامه ریزی مناسب به کارهای عقب افتاده خود سر و سازمان دهید. خوب و بد را از یکدیگر تفکیک کنید. سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید و راه صحیح را انتحاب کنید. فرصت خوبی برای زدودن انرژی های منفی و رسیدن به صلح و آرامش است.

فرصت خوبی برای کار و فعالیت مضاعف است. برای تلاش و کوشش برای رسیدن به آرزوهایی که همواره برایتان سخت و صعب بوده است. باید برای رسیدن به خواسته هایتان تلاش بیشتری کنید. از تمام ثانیه ها و لحظات باید به نحو احسنت استفاده کنید. شاید فرصتی به این خوبی در آینده برای ما پیش نیاید پس فرصت را از دست ندهید و برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید. کار کنید و از پا ننشینید.

بیایید این دو هفته ارسال عشق و مهر به کره زمین و ساکنان زمین را فراموش نکنید. دعا کنید برای سلامتی ، صلح، عشق ، اتمام جنگ و خونریزی. بیایید با هم و در کنار هم این روزهای پرانرژی را از دست ندهیم. برای هم دعا کنیم، شکرانه بدهیم، به هم کمک کنیم، دست هم را با مهر بفشاریم و دعا کنیم تا ظلم و کینه ، خشم و نفرت در کره زمین ریشه کن شود و سلامتی و عشق برای همیشه جاری شود.
به دلیل بالا بودن انرژی بهترین زمان برای مراقبه و استجابت دعا و برآوده شدن آرزوهاست.
این انرژی به مدت دو هفته یعنی تا ماه کامل مهر ماه در کره زمین جاری است. لطفا در این زنجیره عشق و مهربانی و نور با من همراه شوید و برای ساکنین زمین صلح و دوستی و سلامتی آرزو کنیم.

 ماه نو نشان خوشه از منظر نظر فنگ شویی 

این ماه نو بهترین زمان برای پالایش و رفع انباشتگی و زدودن انرژی های منفی و پاکسازی ذهن و روح است.

توصیه می شود این پاکسازی را با عود صندل یا عودهای فنگ شویی و شمع قرمز انجام دهید. لباس قرمز بپوشید تا با انرژی کیهان همراه شوید.

استاد اعظم ابراهیمی
بانوی فنگ شویی ایران