اولین کارگاه آنلاین آموزش فنگ شویی دانشگاه تهران مورخه ۳ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری اولین کارگاه آنلاین آموزش فنگ شویی دانشگاه تهران
مورخه 3 خرداد ۱۳۹۹

اولین آموزش آن لاین فنگ شویی در دانشگاه تهران

مفتخریم که برای اولین بار دانش فنگ شویی را به صورت آن لاین در دانشگاه تهران آموزش دادیم که با استقبال خوب شما عزیزان هم مواجه شدیم.

این کارگاه که در تاریخ شنبه سوم خرداد ۹۹ در داخل دانشگاه تهران آن لاین
برگزار گردید نگاهی داشت به نکات کلیدی و راهکارهای اساسی برای طراحی و ساخت ساختمان هایی بر مبنای قوانین فنگ شویی.

به امید اشاعه دانش فنگ شویی در جوامع علمی و دانشگاهی بر پایه معماری اصیل ایرانی در کنار مهندسین و نوابغ برتر معماری در میهن عزیزمان ایران