بارش شهابی برساوشی چیست؟

 

بارش شهابی برساوشی چیست؟

در آسمان بالای سر ما در این گنبد دوار، صورت های فلکی بسیاری وجود دارند. یکی از این صورت های فلکی برساوش نام دارد و دیگری ذات الکرسی. هر بارش شهابی در یک ناحیه از آسمان اتفاق می افتد که به آن کانون بارش میگویند.
کانون این بارش شهابی در صورت فلکی ذات الکرسی و نزدیک به صورت فلکی برساوش است.

چون در زمانهای کهن منجمین به دستگاه های پیشرفته دسترسی نداشتند تصور میکردند که این بارش در صورت فلکی برساوش اتفاق میافتد، آن را این گونه نام نهادند. در صورتی که مرکز کانون بارش در ذات الکرسی است و این نام نیز به حرمت منجمین کهن بارش برساوش نامیده شد و باقی ماند.

این پدیده چگونه اتفاق می افتد؟

زمین در یک مدار مشخص حرکت میکند و هر ساله در زمان های تعیین شده از میان توده های ذرات عبور میکند این توده ها، ذرات بر جا مانده از ستاره دنباله دار تاتل است که از ۲۶ تیر ماه تا ۲ شهریور فعال است.
اما اوج این بارش ۲۳ مرداد است. از نیمه شب ۲۳ مرداد تا بامداد ۲۴ مرداد در سرتاسر آسمان پر غرور میهن عزیزمان، ایران، قابل رویت است. بهتر است این فرصت آسمانی را از دست ندهید و به دوستان خوبتان خبر دهید که بسیار زیباست.

چگونه صورت فلکی برساوش را در آسمان تشخیص دهیم؟

در شمال شرق آسمان صورت فلکی ذات الکرسی از ستاره های درخشانی تشکیل شده که اگر آنها را با خطوط فرضی به هم وصل کنید، به صورت حروف انگلیسی w دیده خواهد شد. این نشان ذات الکرسی است.

بارش از این ناحیه آغاز خواهد شد. به دلیل اینکه در این شب ها ماه در حال کاستی است و به سمت هکاته می رود، میزان درخشندگی ماه در ۲۳ مرداد ۳۹ درصد و در ۲۴ مرداد ۲۹ درصد شده است میتوانید این بارش را مشاهده کنید.

این بارش از کدام ناحیه آسمان طلوع میکند؟

صورت فلکی ذات الکرسی و برساوش با غروب خورشید آرام آرام از افق شمال شرقی آسمان طلوع میکنند و این زمانی است که زمین از میان توده ذرات عبور میکند. به همین خاطر تعداد انبوهی از شهاب های زیبای آسمانی در مدار زمین می سوزند و ما شاهد این همه زیبایی در نیمه شب خواهیم بود.


ارتباط بارش شهابی برساوش با دانش فنگ شویی چیست؟

این بارش در جهت شمال شرق آسمان اتفاق می افتد که میتواند تاثیر گذار ناحیه شمال شرق بنا باشد. این ناحیه از نظر فنگ شویی جهت علم، دانش، رشد شخصیت و معرفت ماست. میتوانید در این ناحیه مراقبه و مدیتیشن کنید تا انرژی بهتری کسب کنید. این شب های نورانی را تا را از دست ندهید.

استاد اعظم ابراهیمی
بانوی فنگ شویی ایران