دوره های آموزش چیدمان و دکوراسیون منزل

برگزاری کارگاه های آموزش فنگ شویی، چیدمان و دکوراسیون داخلی
استان تهران مورخه ۱۹ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۶

در این کارگاه های آموزشی که طی یک هفته برگزار گردید تاریخچه فنگ شویی، خصوصیات عناصر پنج گانه شامل رنگ، جهت، فصل، شکل، چرخه های مولد، مخرب، فرسایشی، آشنایی با انباشتگی ها و پالایش ها آموزش داده شد.
همچنین نحوه استفاده عناصر در بنا و جانمایی این انرژی ها در منزل به شکل کاربردی مورد تحلیل قرار گرفت و هنرجویان آموختند که چگونه میتوانند انرژی ثروت، اشتغال، تحصیل، روابط، شهرت، اعتبار، ازدواج، خلاقیت، سفر و...... را در یک بنا طبق قوانین فنگ شویی افزایش دهند.