زاویه خوب بین ماه و خورشید در ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آبان ماه

ماه به سمت خورشید در برج ۸ در حال حرکت است و به آن نزدیک می شود و از کنارش عبور می کند تا نشان عوض کند و وارد کماندار شود. در این زاویه خوب، ماه در بسیاری از نقاط کره زمین در طول روز در آسمان دیده می شود. اگر هم در مکانی زندگی می کنید که در طول روز ماه را نمی بینید ایرادی ندارد چون بدون دیدن ماه هم می شود این انرژی را دریافت کرد.

به گفته برخی از منجمین به ویژه ریجات نیار منجم هندی در تاریخ ۲۰ آبان قمر در زاویه خوبی نسبت به خورشید قرار می گیرد که زمان بسیار خوبی برای برآورده شدن آرزوهاست این زاویه انرژی زیادی ایجاد می کند که می توانیم همگی با ایستادن زیر طاق آسمان این انرژی را دریافت کنیم و برای افزایش برکت زندگی دعا کنیم.

 نکته:

از آنجا که به دست آوردن انرژی مثبت نیازمند بررسی انرژی مجموعه سیارات داخلی و بیرونی است نمی توان فقط به یک تقارن بین دو سیاره استناد کرد. در این دو روز زحل و مشتری در سخت ترین زاویه نسبت به هم قرار دارند که سنگین است.
مریخ و عطارد هم با هم در تنش هستند که باعث ایجاد دعوا، مشاجره، بحث و تنش می شود. بنابراین بهترین کار برای دریافت انرژی مثبت ماه و خورشید و کاهش انرژی سخت مقارنه زحل و مشتری و عطارد و مریخ این است که در طی این دو هفته به خصوص از ۱۹ ابان تا نیم روز ۲۱ آبان ماه یعنی دو روز و نیم که ماه و خورشید در کنار هم هستند از این انرژی برای افزایش برکت، رزق و روزی استفاده کنیم.

نکته:

مهم ترین نکته این است که فقط باید برای افزایش برکت دعا کرد نه برای چیز دیگری. چون زحل و مشتری در سخت ترین زاویه نسبت به هم هستند. عطارد و مریخ هم همین طور. پس چگونه می توانیم از انرژی خوب ماه و خورشید استفاده کنیم؟

به عقیده بنده بهترین کار در این بازه زمانی خیرات و کمک به همنوع و افراد بی بضاعت و کم توان جامعه است. در این روزهای سخت با وجود گرانی بیش از حد، بسیاری از عزیزان در فشار سخت زندگی هستند و توان مالی ندارند و برای برآورده کردن مایحتاج روزانه خود در سختی و مشقت هستند بهتر است همگی در این دو روز و نیم که ماه و خورشید نسبت به یکدیگر زاویه بسیار خوبی دارند و به ما کمک می‌کند تا در زمینه رزق و روزی و برکت اقدام کنیم و برکت زندگی خویش را افزایش دهیم به یاد یکدیگر باشیم و در این روزها دست هم را بگیریم و با خیرات و کمک‌های مالی و معنوی بتوانیم هم از زاویه خوب ماه و خورشید استفاده کنیم و هم از زاویه سخت زحل و مشتری در امان باشیم.
خیرات و کمک‌های نقدی و معنوی بسیار موثر است و انرژی های سخت را برایمان سبک می کند. همچنین خیرات برای اموات و درگذشتگان مان در این سه روز شدیداً توصیه می شود.

بیایید در کنار هم باشیم و دست در دست هم به محرومین جامعه و افرادی که زندگی های سخت دارند کمک کنیم که بی شک تمام این انرژی به صورت بسیار مثبت به زندگی ما بر خواهد گشت و ما می توانیم به بهترین نحو از زاویه خوب ماه و خورشید برای برآورده شدن ارزوهایمان در زمینه افزایش برکت استفاده کنیم.
لطفاً در این روزهای سخت به خصوص در این دو روز و نیم عزیزانی که بضاعت کافی ندارند را فراموش نکنیم و به آنها کمک کنیم. باشد که چندین برابر انرژی و خیر و برکت به زندگی همه ما جاری شود. با کمک به دیگران و شاد کردن دل محرومین می توانیم به معنای واقعی برکت در زتدگی برسیم.

نکته:

نکته دیگر اینکه این آرزو حتما باید با عملکرد شما همراه شود. یعنی تنها آرزو کردن نمی تواند برکت پول شما را افزایش دهد حتما تلاش کنید و سعی و کوشش بیشتری داشته باشید تا بتوانید در راستای این انرژی برکت هم کسب کنید. فراموش نکنید که دعا بدون عمل تاثیر مثبتی در بر نخواهد داشت.

نکته:

برای اینکه همگی بتوانیم با سختی های زندگی مبارزه کنیم و برکت را در ذهن خود جاری کنیم و این انرژی مثبت و نورانی را برای هم و برای کره زمین ارسال کنیم بهتر است در کنار هم باشیم و برای افزایش برکت زندگی همدیگر را دعا کنیم.
فراموش نکنید که دعا کردن برای هم و انرژی مثبت فرستادن در تمام مراحل زندگی توصیه شده است و وابسته به زاویه ماه و خورشید نیست. شاید این زاویه بهانه ای باشد برای ما که به یاد هم باشیم و برای رسیدن به یک زندگی آرام و دستیابی به آرامش و برکت برای هم تلاش کنیم.

یادمان باشد تا ما تلاش و کوشش نکنیم و در زندگی تغییر ایجاد نکنیم و بذر عشق را در قلب هایمان نکاریم مفهوم برکت در زندگی ما و در میهن ما و در زمین ما جاری نخواهد شد.

لطفا به دوستان و عزیزانتان هم اطلاع دهید تا از این انرژی همگی بتوانیم استفاده کنیم. یادتان باشد که دعا فقط برای رزق و روزی و برکت به همراه عملکرد مثبت و کمک به محرومین باشد.

استاد اعظم ابراهیمی
بانوی فنگ شویی ایران