سخنرانی در همایش بزرگ “اینترنشنال تاپ ایونت”

سخنرانی در همایش بزرگ " اینترنشنال تاپ ایونت " در صنعت ساختمان و فنگ شویی ارتباطی بین کشور ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس 1398

سخنرانی استاد اعظم ابراهیمی، بانوی فنگ شویی ایران، در "اینترنشنال تاپ ایونت" در صنعت ساختمان به منظور طراحی سالم و فنگ شویی با حضور متخصصان، مهندسان، سازندگان با هدف همفکری و برندسازی بین کشور ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس
با امید برقراری ارتباطات جهانی و گسترش معماری ایرانی در سطح جهانی