سمینار بزرگ فنگ شویی مرکز همایش های بین المللی تالار ابن سینا ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

سمینار بزرگ فنگ شویی مرکز همایش های بین المللی تالار ابن سینا مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

این سمینار از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان آزاد منطقه کیش اداره امور زنان در مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ویژه روز زن برگزار گردید.

 

با سپاس و تشکر فراوان از مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش جناب آقای دکتر مظفری
معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جناب آقای دکتر پور علی
مدیریت محترم اجتماعی جناب آقای دکتر مرتضایی فر
و با سپاس و قدردانی ویژه از ریاست محترم اداره امور زنان سرکار خانم دکتر خسروی عزیز برای برگزاری این سمینار