شانزدهمین اجلاس بین المللی فنگ شویی جهان

شانزدهمین اجلاس بین المللی اساتید فنگ شویی جهان به منظور تبادل اطلاعات و بررسی آخرین دست آوردهای فنگ شویی در تاریخ پنجم نوامبر ۲۰۲۱ برابر با چهاردهم آبان ۱۴۰۰ با حضور استاد اعظم ابراهیمی بانوی فنگ شویی ایران به صورت (آن لاین ) برگزار گردید.
ایشان در این اجلاس سالانه به عنوان یکی از داوران انجمن بین المللی حضور داشتند، قوانین داخلی انجمن بازنگری و گزارش مالی ارائه گردید، در انتها هم رای گیری انجام شد.


به امید اشاعه و توسعه معماری اصیل ایرانی در سطح بین المللی