روزهای قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست؟

قمر در طول یک ماه و یک بار، با برج عقرب ملاقات می کند. زمانی که ماه وارد برج عقرب می شود، ارتعاش و فرکانس هایی از این ملاقات به کره زمین می رسد، مثبت تلقی نمی شود. مثل این است که در معرض سیگنال های منفی یا پارازیت قرار گرفته اید.
بنابراین تصویر درستی از آنچه اتفاق می افتد در دست نخواهید داشت. به همین خاطر است که همواره در قمردرعقرب توصیه می شود در انجام کارهای مهم دقت بیشتری داشته باشید و اگر مقدور است به تعویق بیندازید تا احتمال بروز خطا کمتر شود.نکات فنگ شویی را در نظر داشته باشید. از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید و جانب احتیاط را رعایت فرمایید. صدقه بدهید و خیرات کنید.
در قمر در عقرب نظم کارها به هم می ریزد و عیب کار به خوبی دیده نمی شود کمی صبوری کنید تا قمر وارد برج قوس شود.
نکته: به دلیل اختلاف زمانی در سیستم های محاسبه که با یکدیگر متفاوت هستند توصیه می شود دو روز و نیم بعد از تاریخ های اعلام شده نیز جانب احتیاط را برای محدوده قمردرعقرب رعایت بفرمایید.

قمر درعقرب فروردین ۹۸

 از شنبه ۳ فروردین الی دوشنبه ۵ فروردین قمر در عقرب است. این تاریخ بر اساس محاسبات تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید. لطفا هفته اول فروردین ۹۸ را احتیاط کنید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگشویی- فنگشویی برتر

قمر در عقرب اردیبهشت ۹۸

از جمعه ۳۰ فروردین الی یکشنبه ۱ اردیبهشت قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید. براساس محاسبات سایدریال لطفاً هفته اول اردیبهشت ۹۸ را احتیاط کنید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب هفته آخر اردیبهشت، اول خرداد ۹۸

از جمعه ۲۷ اردیبهشت الی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت طبق محاسبات تروپیکال قمر در عقرب است. به دلیل اختلاف رصد نجومی تروپیکال و سایدریال دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعتی تا اول خرداد مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی _ فنگ شویی برتر

قمر در عقرب خرداد ۹۸

از پنج شنبه ۲۳خرداد الی شنبه ۲۵ خرداد قمر در عقرب است. این محاسبات براساس محاسبات تقویم نجومی است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعنی تا دوشنبه ۲۷ خرداد را مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید. احتمال بروز حادثه و تصادف زیاد است.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب تیر ۹۸

از چهارشنبه ۱۹ تیر الی جمعه ۲۱ تیر قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تقویم نجومی است. براساس محاسبات سایدریال دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده یعتی تا دوشنبه ۲۴ تیر مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید. احتمال بروز حادثه و تصادف زیاد است.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب مرداد ۹۸ ، قمر در عقربی متفاوت با ماه های قبل

از ساعت ۲۰ سه شنبه ۱۵ مرداد الی بامداد جمعه ۱۸ مرداد قمر در عقرب است. شما میتوانید با آرامش پروژه های کاری و اهداف خود را ادامه دهید و دنبال کنید. در این قمر در عقرب، خورشید و مشتری در درجه مناسبی نسبت به هم قرار می گیرند که انرژی مثبتی جاری می شود که تا ۱۲ سال آینده و بازگشت سیاره مشتری به برج ۹ اتفاق نخواهد افتاد.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند این اتفاق را حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب شهریور ۹۸

از سه شنبه ۱۲ شهریور الی پنجشنبه ۱۴ شهریور قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۱۷ خرداد، مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب مهر ۹۸

از چهارشنبه ۱۰ مهر الی جمعه ۱۲ مهر قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات سایدریال است. محاسبات تروپیکال دو روز زودتر اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

فنگ شویی- فنگ شویی برتر

قمر در عقرب آبان ۹۸

از بامداد دوشنبه ۶ آبان الی چهارشنبه ۸ آبان قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات تروپیکال است. محاسبات سایدریال دو روز دیرتر اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب آذر ۹۸

از یکشنبه ۳ آذر الی سه شنبه ۵ آذر قمر در عقرب است. این تاریخ براساس محاسبات تروپیکال است. محاسبات تروپیکال دو روز زودتر از سایدریال اتفاق میافتد. در محدوده قمر در عقرب جانب احتیاط را رعایت بفرمایید.

لطفا به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب دی ۹۸

از شنبه ۳۰ آذر الی دوشنبه ۲ دی قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۵ دی مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب دی ۹۸

از شنبه ۲۷ دی الی دوشنبه ۳۰ دی قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۳ دی مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

قمر در عقرب دی ۹۸

قمر در عقرب بهمن ۹۸

از شنبه ۲۵ بهمن الی یکشنبه ۲۷ بهمن قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۳۰ بهمن مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

آخرین قمر در عقرب اسفند ۹۸

از شنبه ۲۴ اسفند الی دوشنبه ۲۶ اسفند قمر در عقرب است. این محاسبات براساس تروپیکال است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۲۹ اسفند مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

 

 

قمر در عقرب فروردین ۹۹

از پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ الی شنبه ۲۳ فروردین قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.

آخرین قمر در عقرب اردیبهشت ۹۹

از صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۰،۴۰ الی جمعه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۰،۳۲ قمر در عقرب است. دو روز و نیم بعد از تاریخ اعلام شده، یعنی تا ۲۱اردیبهشت هم مراقب باشید و جانب احتیاط را رعایت بفرمائید.

لطفاً به افرادی که دوستشان دارید و برایتان عزیز هستند حتما خبر دهید.