کارگاه آموزش فنگ شویی از ۱۸ تا ۲۳ آذر ماه استان تهران

 برگزاری کارگاه های آموزش فنگ شویی، چیدمان و دکوراسیون داخلی
استان تهران مورخه ۱۸ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۶

در این دوره های آموزشی که طی یک هفته روزی ۶ ساعت برگزار گردید مبانی فنگ شویی در سطح متوسطه و پیشرفته آموزش داده شد به نحوی که هنرجویان بتوانند در پایان دوره محل زندگی خود را فنگ شویی کنند.