کارگاه آموزش فنگ شویی دانشگاه تربیت مدرس مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی دانشگاه تربیت مدرس
مورخه ۸ الی ۹ مهر ۱۳۹۸

این کارگاه آموزش فنگ شویی که طی دو روز برگزار شد مبانی متوسطه و پیشرفته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا هنرجویان بتوانند از راهکارهای کلیدی برای طراحی و چیدمان منزل خود بهره ببرند.

با سپاس و تشکر از جناب دکتر رفیعیان ریاست محترم دانشکده هنر و معماری
دکتر سید احمد پناه معاون امور اداری و مالی
دکتر سوزنچی معاون آموزشی
دکتر پورمند معاون پژوهشی
و جناب آقای صالحی رئیس امور اداری
که برای برگزاری کلاس آموزش فنگ شویی در دانشگاه تربیت مدرس ما را یاری کردند. راهشان همواره سبز و هموار باد.