کارگاه فنگ شویی ۱۷ اسفند ۹۶ در دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی در دانشگاه تهران مورخه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

در این کارگاه فنگ شویی در سطح پیشرفته برای متخصصین، مهندسان، معماران، اساتید و دانشجویان ارائه شد و به طور فشرده و کلیدی راهکارهای طلایی آموزش داده شد.

با تشکر و سپاس از ریاست محترم دانشگاه , جناب دکتر خلیلی
معاونت دانشگاه جناب دکتر دولتشاهی
مدیر گروه معماری , جناب دکتر حیدری
کارشناس واحد پژوهش ,سرکار خانم فاخته شاد عزیز
دبیر اجرایی همایش ها , جناب مهندس دهقانی
و مهندسین و اساتید عزیزی که صمیمانه در کارگاه فنگ شویی ۱۷ اسفند ماه ۹۶ در دانشگاه تهران شرکت کردند.
به امید حضور سبزتان در کارگاه بعدی