کسوف حلقوی اول تیر ۹۹

 

 

آغاز خورشید گرفتگی: نه و پنج دقیقه صبح یکشنبه اول تیر

اوج کسوف: ده و شانزده دقیقه صبح

پایان خورشید گرفتگی: یازده و سی و هشت دقیقه

این خورشید گرفتگی قابل رویت در قاره آسیا، آفریقا، هند، چین ، اقیانوس آرام، خاور میانه و ایران است و در سراسر میهن عزیزمان به طور جزیی قابل رویت و انرژی آن دریافت می شود.