دومین ورکشاپ تخصصی ایران و عمان

به منظور توسعه هنر اصیل معماری در عمان و کشورهای حوزه خلیج فارس مورخه اسفند ۹۹

 

با سپاس و تشکر فراوان از مجموعه بی نظیر مهندس امانی