شهریور

۱۳۹۹/۰۶/۲۱

اورانوس تیر ماه

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
فنگ شویی

ویژگی های ماه تیر

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]