کارگاه آموزش فنگ شویی – از ۱۸ تا ۲۳ آذر ماه در تهران