طراحی و ساخت داروخانه پاستور

طراحی و ساخت داروخانه پاستور
استفاده از رنگ سبز در طراحی داروخانه پاستور، که نماد سلامتی و انرژی حیات است، از ایده های خوب فنگ شویی است که توسط شرکت مهندسی شهراد به کار گرفته شده تا مراجعه کنندگان انرژی بیشتری دریافت کنند.

کارفرما: دکتر منصوریان
پیمانکار: شرکت مهندس شهراد
مهندس معمار: شهراد دهقانی
مکان : جزیره زیبای کیش
زمان: تابستان ۱۴۰۰