وضعیت آسمان

بزرگنمایی زیبا از ونوس (ناهید)

آغاز چرخه جدید ونوس

/
ونوس، ناهید یا زهره سیاره زیبایی ها، عشق ، دوستی و صمیمیت چ…

عبور زهره یا ونوس از برج ۱۰ در آسمان ۲۴ آذر الی ۱۸ دی ۹۸

/
 در این مقاله سعی شده تاثیرات مثبت و منفی عبور سیاره زهره را ب…