کارگاه آموزشی مربیان ۲۷ و ۲۸ مرداد ۹۸ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جام باشگاه های کتاب خوانی