تاثیر اورانوس در سرنوشت

2019/08/10
نمایی زیبا از صورت فلکی تارس در آسمان شب

ورود اورانوس در دومین صورت فلکی در آسمان مبارک باد! به همراه راهکار فنگ شویی برای متولدین فروردین

عاقبت این انتقال مهم اتفاق افتاد و در آسمان زیبای ما سرانجام اورانوس با دومین صورت فلکی یعنی تارس در آسمان در اردیبهشت ۹۷ دیدار کرد. […]
2019/08/17
صورت فلکی تارس نماد متولدین اردیبهشت

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین اردیبهشت طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

اردیبهشت ماهی عزیزم اورانوس سیاره نور و انرژی وقتی وارد صورت فلکی دوم می شود روی شخصیت و جوهر وجودی شما تاثیر میگذارد. حتی میتواند شهرت […]
2019/08/21
صورت فلکی جمینی نماد متولدین خردادماه

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین خرداد طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/09/05

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین تیر طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/09/05

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین مرداد طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/10/26

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین شهریور طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

 در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/10/31
فنگ شویی

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین مهر طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/10/31
فنگ شویی

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین آبان طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]
2019/11/16
فنگ شویی

ورود اورانوس به برج ۲ و تاثیر آن بر متولدین آذر طی ۸ سال به همراه راهکار فنگ شویی

 در این مقاله سعی شده با زبانی بسیار ساده به تاثیر ورود اورانوس پس از ۸۴ سال به برج تارس و تاثیر آن بر زندگی متولدین […]