وضعیت آسمان

۱۳۹۹/۰۵/۲۴

بارش شهابی برساوشی چیست؟

۱۳۹۸/۰۵/۲۶
بزرگنمایی زیبا از ونوس (ناهید)

آغاز چرخه جدید ونوس

ونوس، ناهید یا زهره سیاره زیبایی ها، عشق ، دوستی و صمیمیت چرخه حرکت خود را بار دیگر کامل کرد و از تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ […]
۱۳۹۸/۰۵/۱۹

عبور زهره یا ونوس از برج ۱۰ در آسمان ۲۴ آذر الی ۱۸ دی ۹۸

 در این مقاله سعی شده تاثیرات مثبت و منفی عبور سیاره زهره را برای هر یک از برج ها و متولدین ماه های مختلف بر اساس […]