تصاویری از برگزاری کلاس آموزش فنگ شویی  تهران آبان ۹۶

زمان : ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۶