ورکشاپ تخصصی عمان


work2

  ورکشاپ تخصصی عمان ۸ ژانویه ۲۰۲۱
با رویکرد ایجاد ارتباطات مفید در حوزه ساختمان، معماری، طراحی، چیدمان ، دکوراسیون داخلی در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عمان

11

  ورک شاپ تخصصی همایش ایده های برتر معماری به منظور ارتباط برون مرزی بین کشور ایران و عمان مورخه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ (۲۰۲۰)