تصاویری از برگزاری کارگاه آموزش فنگشویی تهران آذر ۹۶

زمان : ۱۸ و ۲۳ آذر ماه۹۶