۱۵

۱۳۹۹/۰۵/۱۵

در آسمان مبارک باد! به همراه راهکار فنگ شویی برای متولدین فروردین

عاقبت این انتقال مهم اتفاق افتاد و در آسمان زیبای ما سرانجام اورانوس با دومین صورت فلکی یعنی تارس در آسمان در اردیبهشت ۹۷ دیدار کرد. […]