کارگاه

2019/06/09
کارگاه آموزش فنگ شویی - اصفهلن

کارگاه آموزش فنگ شویی – اصفهان

در این کارگاه که طی سه روز برگزار شد  نحوه استفاده عناصر در  بنا و جانمایی این انرژی ها در منزل به شکل کاربردی مورد تحلیل […]
2019/08/13

کارگاه آموزش فنگ شویی اصفهان شهریور ۹۸

دوستان عزیز ساکن اصفهان که مشتاق شرکت در کلاس ها و کارگاه آموزش فنگ شویی هستند و علاقه مند به گرفتن مشاوره چیدمان دکوراسیون منزل یا […]
2019/09/12

برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی اصفهان بهمن ۹۶

2019/09/15
فنگ شویی برتر

برگزاری دوره های آموزش فنگ شویی در استان اصفهان  از ۵ تا ۱۰ شهریور ۹۸ به همراه چیدمان های ۲۰۱۹

2019/09/15
فنگ شویی برتر

کارگاه فنگ شویی اصفهان بهمن ۹۶

2019/09/15
فنگ شویی برتر

کارگاه آموزش فنگ شویی برای تالار بورس اوراق بهادار در جزیره زیبای کیش

2019/09/15
فنگ شویی برتر

کارگاه آموزش فنگ شویی اصفهان بهمن ۹۷

2019/09/15
فنگ شویی برتر

کارگاه آموزش فنگ شویی تهران آذر ماه ۹۶

2019/09/15
فنگ شویی برتر

برگزاری کلاس آموزش فنگ شویی آبان ۹۶