تصاویری از برگزاری کارگاه آموزش فنگ شویی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان : ۲۲ و ۲۳ شهریور ۹۷